Wystartowali…

Punk­tu­alnie o godz. 10-​tej, po tra­dy­cyjnym już u nas, od­śpie­waniu Hymnu Na­ro­do­wego, wy­pusz­czeniu w po­wie­trze biało-​czerwonych ba­lo­ników, RU­SZYLI! … i tak jak na­pi­sano na fotce, za­bawa się za­częła 😉
Wkrótce dużo więcej fotek, sporo jest już do­stęp­nych na na­szym pro­filu na fa­ce­booku — zaglądajcie!

POLMARATON-RADOM-START-START

Może Ci się również spodoba