Wyniki półmaratonu

Przy­po­mi­namy, że w dziale wy­niki, można już prze­glądać po­dzie­lone na wszystkie ka­te­gorie, re­zul­taty osią­gnięte przez po­szcze­gól­nych za­wod­ników w na­szej im­prezie. Są tam także linki do wy­ników ze­szło­rocz­nych, jeśli ktoś ze­chce, można sobie po­równać. Po­niżej cała te­go­roczna lista:

WY­NIKI 2015

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GORIE

POLSKA OPEN

POLSKA WOMEN

PO­WIAT OPEN

PO­WIAT WOMEN

KLUB BIEGAM RADOM OPEN

KLUB BIEGAM RADOM WOMEN

WOZKI OPEN

LE­KARZE OPEN

LE­KARZE WOMEN

MEGA ZE­SPOL

Może Ci się również spodoba