Byliście Mega!

BY­LI­ŚCIE MEGA MEGA MEGA! Mimo tak nie­ła­twych wa­runków, da­li­ście świetnie radę! To Czerwca Pół­ma­raton jest, za parę dni pierwszy dzień lata, a jak lato, to musi być ciepło 😀 Ale co to dla nas wy­traw­nych bie­gaczy… bo 21,1KM to nie prze­lewki, praw­dziwy bie­gacz to do­ceni 😉 … No ale, jeśli chcie­li­byśmy kom­for­towo sobie po­biegać, to mo­żemy sobie na fit­ness iść, na sztuczną bieżnie w kli­ma­ty­zo­wanej at­mos­ferze.. fuj ! 😉 … A tu.. jak Spar­tanie od dziecka wy­cho­wy­wani, by ra­dzić sobie w trud­nych wa­run­kach… po­ooole­eecie­eeli­śmyyy! 😀 Super Extra!!!

4. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 to już hi­storia 😉
Gra­tu­lu­jemy naj­lep­szym
Wśród Panów
1. BRZE­ZIŃSKI Błażej
2. KERN Artur
3. WOŹ­NIAK Łu­kasz
Wśród Pań
1. MACH An­ge­lika
2. ROST­KOWSKA Anna
3. PARSZ­CZYŃSKA Izabela


Wkrótce więcej zdjęć, ko­lejne re­lacje.. Za­glą­dajcie! (także na http://​ma​raton​.radom​.pl )
Foty strzelał ko­lega Paweł Górka​— bardzo bardzo bardzo dzię­ku­jemy! 😀

Może Ci się również spodoba