Mistrzostwa lekarzy

Już po raz czwarty mamy za­szczyt i przy­jem­ność za­prosić pań­stwa — bie­ga­ją­cych le­karzy na Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy w Pół­ma­ra­tonie, które od­będą się w Ra­domiu w ra­mach 5 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76.

ZA­PISY

RE­GU­LAMIN

mistrzostwa-lekarzy-w-polmaratonie-2017 [1086x768]

Może Ci się również spodoba