Dumne Warchoły

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro 🙂 za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, wkrótce te same w ga­le­riach na stronie, prze­kie­ro­wa­niach z ser­wisów flickr i go­ogle photos. Jest ich tak dużo, że na pewno każdy sie od­naj­dzie 😉 Do zo­ba­czenia juz niedługo!

DUMNE WAR­CHOŁY — WY­NIKI ONLINE

Przy­po­mi­namy że pa­kiety star­towe można od­bierać w nie­dzielę przed pół­ma­ra­tonem, w Mosir przy Na­ru­to­wicza 9, od 7.009.30

Może Ci się również spodoba