Film ze startu

Za­pra­szamy do obej­rzenia kró­ciut­kiego filmu, jak wy­glądał start na­szego pół­ma­ra­tonu. Wkrótce bę­dzie można też obej­rzeć pełny zapis fil­mowy z mety, jeśli chcecie to zo­ba­czyć, od­wie­dzajcie nasze strony 🙂

Może Ci się również spodoba