Zapisy ruszyły

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca.
Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży oraz cha­ry­ta­tywny Bieg War­chołów.
Za­pra­szamy do za­pisów na nasze biegi — wcze­śniejszy zapis, to niższa opłata startowa.

ZA­PISY: PÓŁMARATON

ZA­PISY: BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

Może Ci się również spodoba