Prezentacja medalu

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76.
Za­pisy nadal są otwarte. Ser­decznie za­pra­szamy:
ZA­PISY: PÓŁMARATON

Może Ci się również spodoba