Zdjęcia

Zo­bacz ga­lerie fo­to­grafii, przed­sta­wia­jące wy­da­rzenia, osoby, miejsca, zwią­zane z na­szym Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

Zdjęcia znaj­dziecie także na na­szych pro­fi­lach na facebooku:

http://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76

http://​fa​ce​book​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom

TUTAJ SUK­CE­SYWNIE PO­JA­WIAĆ SIĘ BĘDĄ BIE­ŻĄCE GA­LERIE Z 2018 ROKU!

Kliknij ob­razek by rozwinąć


PO­NIŻEJ ZDJĘCIA Z 2017 ROKU, ZO­BACZCIE!

Kliknij ob­razek by rozwinąć

PO­NIŻEJ ZDJĘCIA Z 2016 ROKU, ZO­BACZCIE!

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Galeria zdjęć — DEKORACJE

Ga­leria zdjęć — DEKORACJE

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — DE­KO­RACJE[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca […]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć - NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć - NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE — Najlepsza setka

Ga­leria zdjęć — NA MECIE — Naj­lepsza setka

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE — Naj­lepsza setka[…]

Galeria zdjęć — START PÓŁMARATONU

Ga­leria zdjęć — START PÓŁMARATONU

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu […]

Galeria zdjęć — ROZGRZEWKA

Ga­leria zdjęć — ROZGRZEWKA

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Roz­grzewka przed startem[…]

Byliście Mega!

By­li­ście Mega!

Czer­wiec 19th, 2016

BY­LI­ŚCIE MEGA MEGA MEGA! Mimo tak nie­ła­twych wa­runków, da­li­ście świetnie radę! To Czerwca Pół­ma­raton[…]

PO­NIŻEJ ZDJĘCIA Z 2015 ROKU, ZO­BACZCIE!

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Galeria na mecie E

Ga­leria na mecie E

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.5[…]

Galeria na mecie D

Ga­leria na mecie D

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.4[…]

Galeria na mecie C

Ga­leria na mecie C

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.3[…]

Galeria na mecie B

Ga­leria na mecie B

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.2[…]

Galeria na mecie A

Ga­leria na mecie A

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.1[…]

Galeria na Żeromskiego F

Ga­leria na Że­rom­skiego F

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.6[…]

Galeria na Żeromskiego E

Ga­leria na Że­rom­skiego E

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.5[…]

Galeria na Żeromskiego D

Ga­leria na Że­rom­skiego D

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.4[…]

Galeria na Żeromskiego C

Ga­leria na Że­rom­skiego C

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.3[…]

Galeria na Żeromskiego B

Ga­leria na Że­rom­skiego B

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.2[…]

Galeria na Żeromskiego A

Ga­leria na Że­rom­skiego A

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.1[…]

Galeria na starcie

Ga­leria na starcie

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć ze startu[…]

Pozostali na mecie

Po­zo­stali na mecie

Czer­wiec 30th, 2015

część 1 część 2[…]

Najlepsi na mecie

Naj­lepsi na mecie

Czer­wiec 30th, 2015

część 1 część 2 […]

Jeszcze na deptaku

Jeszcze na deptaku

Czer­wiec 25th, 2015

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­tacyj[…]

Foto na deptaku

Foto na deptaku

Czer­wiec 25th, 2015

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­tacyj[…]

Film na Żeromskiego

Film na Żeromskiego

Czer­wiec 24th, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia ko­lej­nego filmu na­krę­co­nego na trasie biegu, w trakcie Pół­ma­ra­tonu Ra­domski[…]

Zaczęło się ;)

Za­częło się 😉

Czer­wiec 24th, 2015

część 3 ga­lerii zdjęć ze startu: część 4 ga­lerii zdjęć ze startu:[…]

Film na starcie

Film na starcie

Czer­wiec 22nd, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu, ze startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­dobnie jak na po­prze[…]

Start półmaratonu

Start pół­ma­ra­tonu

Czer­wiec 22nd, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia ga­lerii zdjęć, przed­sta­wia­ją­cych mo­ment startu 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Cz[…]

Rozgrzewka przed…

Roz­grzewka przed…

Czer­wiec 22nd, 2015

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nalnie prze­pro­wa­dzona rozg[…]