Trasa

Trasa z ate­stem PZLATrasa 3 Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76

Za­bytki na trasie pół­ma­ra­tonu — warto obejrzeć

Mapka z za­zna­czo­nymi punk­tami żywieniowymi/​odświeżania/​warto zobaczyć
Mapka trasy półmaratonu - edycji 2015

Trasa Pół­ma­ra­tonu na mapie google.

Trasa Biegu Ra­dości — Dumne War­choły na mapie google.

Film — prze­jazd trasą półmaratonu