Wyniki

WY­NIKI 2018

TRYPTYK RA­DOMSKIKLA­SY­FI­KACJA BEZ­WZGLĘDNA PO 2 BIEGACH

TRYPTYK RA­DOMSKIKLA­SY­FI­KACJA BEZ­WZGLĘDNA PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

VI PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76WY­NIKI ONLINE

VI PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76OPEN (WY­NIKI OFICJALNE)

VI PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76KATEGORIE

BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY 2018

WY­NIKI 2017

V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

DUMNE WAR­CHOŁY

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2016 online

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2016

OPEN

KO­BIETY

PO­WIAT

WÓZKI

LE­KARZE

STO­WA­RZY­SZENIE BIE­GIEM RADOM!

DRU­ŻYNY

BIEGI DZIECI

BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY (Ko­mu­nikat organizatora…)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2015 online

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2015

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GORIE

POLSKA OPEN

POLSKA WOMEN

PO­WIAT OPEN

PO­WIAT WOMEN

KLUB BIEGAM RADOM OPEN

KLUB BIEGAM RADOM WOMEN

WOZKI OPEN

LE­KARZE OPEN

LE­KARZE WOMEN

MEGA ZE­SPOL

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2014 online

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

WY­NIKI 2014

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GORIE WIEKOWE

PO­WIAT I MIASTO

STO­WA­RZY­SZENIE BIE­GIEM RADOM

WOZKI

LE­KARZE

MEGA DRU­ZYNA

MILA OPEN

MILA KO­BIETY